Műszaki információk
2014-06-30
 
 

Közművek

 
Úthálózat
 
Az Ipari Park szerkezeti kialakításánál két meghatározó szempontot kellett figyelembe venni. Egyik a meglévő helyi út, amely a területet keresztirányban osztja, másik a MOL föld alatti termékvezetékek (csőcsorda), amely a területet hosszirányban osztja. Az úthálózat gerince, főútvonala a keresztirányban futó önkormányzati tulajdonban levő Iparos út, mely a 6-os számú főútvonalat és a várost köti össze, szélessége 7 m. A 6-os úti kereszteződésben 2002-ben épült meg a biztonságos be- és kihajtást biztosító közúti csomópont.
 
Az Iparos úttól északi és déli irányban is feltáró utak épültek. A meglévő térszint alatti MOL termékvezetékek és a MÁV terület közötti Mester utca szélessége 7 m, a 6-os főút és a közműcsorda között haladó Építész utca szélessége 6 m. Az előző két utcát északon összekötő Nyomdász utca 6 m széles. A déli irányban haladó Mérnök utca és az abból nyíló Fuvaros utca szélessége szintén 6 m.
Az ipari park átadását követően három új utca (Lakatos köz, Műszerész köz, Szerelő köz) megnyitására került sor, ezekből közelíthetők meg az összközműves kialakítású új telkek.
 
A BIP Északi irányú bővítési területének megközelítéséhez és közmű ellátásához megépült a Mester utca folytatásaként a keleti területrészt feltáró út, míg az Építész utca folytatásaként a nyugati területrészt feltáró út (Papírgyártó utca, Gépész utca)
 
A közmű gerincvezetékek - melyekre minden egyes teleknek önálló, közvetlen rácsatlakozási lehetősége van - önkormányzati tulajdonú közterületen, az utak nyomvonalát követve kerültek kiépítésre
 
Vízellátás:
 • Az ivóvízellátás egy DN 150-es gerincvezetéken keresztül történik, amely a várost ellátó rendszerhez kapcsolódó DN 300-as vezetékről ágazik le.
 • 3 bar fölötti a nyomás az ipari park legmagasabban fekvő területein is
 • A tüzivíz-szükségletet, illetve a tűzszakaszok biztosítását figyelembe véve a belső hálózat D-150, D-100 és D-80 KMPVC csövekkel épült ki, tűzcsapok telepítésével.
Gázellátás:
 • A területet az Ipari Parktól nyugatra húzódó, a 6-os főúttal párhuzamos gázvezeték látja el földgázzal.
 • Összes kapacitás az ipari park területére: 2500 m3/h, 3 bar nyomással, megfelelő nyomáscsökkentők kiépítésével.
 • Nagyobb nyomásra való igény (max. 25 bar nyomásig) az Ipari Parktól 5 km-re levő elosztóállomástól külön vezetékkel biztosítható.
Elektromos ellátás:
 • Teljes kiépítettség és működés esetén a teljesítmény 15,0 MW, melyet az Ipari Park keleti határán levő 20 kV-os elosztóállomás biztosítja. Magasabb igény esetén az Érdről jövő légvezetéket kell igénybe venni, amely szükség esetén bővíthető.
 • A hálózat föld alatti vezetékekkel épült meg, többek közt esztétikai és forgalombiztonsági szempontokat is figyelembe véve.
 • A távközlés valamennyi rendszere kívánság szerint kiépíthető. 
Telekommunikáció:
 • A többi közművel párhuzamosan kiépített telekommunikációs alépítmény hálózaton teljes körű szolgáltatást biztosít a T-Com Rt.
 • Telekommunikációs megoldások széles választékát biztosítja kihelyezett eszközökkel a GTS Hungary Kft.(bérelt vonalai internet, nemzetközi bérelt vonal, hang szolgáltatás, stb)
Szennyvízelvezetés:
 • A BIP területén kibocsátott szennyvizet a terület lejtési adottságaihoz igazodva három átemelő és egy rövid nyomóvezeték segítségével a BIP DK-i részéről, nyomóvezetéken keresztül vezetik a város gravitációs rendszerű csatornájába.
 • A területre hulló csapadékvíz a kiépített elvezető rendszeren át a vasútvonal nyugati oldalán lévő árkon átvezetve a város határában levő záportározóban elszikkad.

© SZÁKOM Kft. 2013 | Impresszum